Keurmerk Makkelijk LezenKeurmerk Gewone TaalKenmerken makkelijk lezenTips makkelijk schrijvenOver onsNieuwsBoeken met ML-keurmerkUitgangspunten ML-keurmerkKeurmerk Makkelijk Lezen

Het keurmerk Makkelijk Lezen wordt toegekend aan verhalende teksten die voldoen aan de criteria van Stichting Makkelijk Lezen. Als een boek het keurmerk Makkelijk Lezen heeft, is het goed leesbaar voor iedereen met leesproblemen.

Zo laat u een tekst door de stichting beoordelen:

  1. U mailt de te beoordelen tekst(en) in een Word-bestand naar: teksten@stichtingmakkelijklezen.nl
  2. De tekst wordt beoordeeld aan de hand van 30 criteria. Opmerkingen en concrete suggesties voor verbeteringen worden in de tekst zelf aangebracht. Onze ervaring is dat deze manier van rapportage het duidelijkst aangeeft wat anders zou moeten en hoe het anders zou kunnen.
  3. Als de tekst aan de eisen voldoet, dan wordt het keurmerk Makkelijk Lezen toegekend. Voldoet een tekst niet aan de criteria dan kunt u met behulp van de rapportage de tekst aanpassen. Na een herziening / aanpassing kunt u de tekst voor een tweede beoordeling voorleggen.
  4. Voldoet de veranderde tekst vervolgens wel aan de eisen, dan krijgt deze tekst alsnog het keurmerk.

Het (digitale) keurmerk

Nadat uw tekst is beoordeeld en goedgekeurd, krijgt u het keurmerk Makkelijk Lezen (digitaal bestand). Dit mag alleen voor de goedgekeurde publicatie worden gebruikt. Voor een volgende ongewijzigde druk van de tekst kunt u het keurmerk ook gebruiken. Voor gewijzigde versies moet u altijd eerst overleggen.

Tijd voor de beoordeling

Voor een eerste beoordeling nemen wij ongeveer 2 weken de tijd. Weet u van tevoren wanneer de tekst wordt aangeleverd? Dan kunnen we daarvoor tijd reserveren. Een beoordeling is dan meestal binnen enkele dagen na ontvangst klaar. Ditzelfde geldt voor een tweede beoordeling.

Offerte met kosten, bevestiging

De kosten voor het beoordelen van een verhalende tekst kunt u bij ons opvragen.

Zodra u de tekst hebt ingestuurd, krijgt u een offerte. Als u akkoord gaat met de offerte (een e-mail is genoeg), krijgt u een opdrachtbevestiging.

Zoekt u boek?

Klik dan op: Boeken met het keurmerk Makkelijk Lezen

Site ontwerp: Papermaker Sneek