Nieuwe boekenKeurmerk Makkelijk LezenKeurmerk Gewone TaalKenmerken makkelijk lezenTips makkelijk schrijvenVeelgestelde vragen ActueelFilmsOver ons

Stichting Makkelijk Lezen keurt teksten op leesbaarheid. Onze beoordelaars doen dit voor de keurmerken Makkelijk Lezen (boeken) en Gewone Taal (informatie). Zij adviseren opdrachtgevers ook over makkelijk schrijven. Onderaan vindt u informatie over ons bestuur.

Onze beoordelaars

Marian Hoefnagel is linguïst en heeft in 2003 met Helene Bakker Stichting Makkelijk Lezen opgericht, als doorstart van de Vlaams-Nederlandse Werkgroep Makkelijk Lezen. Zij heeft als docent Nederlands gewerkt in het voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige spraaktaal-problemen (cluster 2). Daar was zij verantwoordelijk voor het taalonderzoek en taalbeleid. Marian publiceerde over 2e taalverwerving, taalstimulering, leesbevordering, technisch lezen en spellen. Daarnaast schrijft zij makkelijk lezen-boeken, vooral voor jongeren (marianhoefnagel.nl).

Helene Bakker-Renes is linguïst en mede-initiatiefnemer van Stichting Makkelijk Lezen. Zij was docent Nederlands voor jonge nieuwkomers in ons land. Ook heeft zij kinderen en volwassenen met taalproblemen begeleid en gaf zij nascholingscursussen aan taaldocenten in het voortgezet onderwijs. Helene schrijft makkelijk lezen-boeken (Eenvoudig Communiceren: Boekenboeien, Literatuur voor beginners). Als hoofdredacteur/auteur werkte zij mee aan uitgaven over lees- en schrijfproblemen.

Jeannette Verbeek is linguïst en had als dyslexiespecialist een praktijk voor kinderen en volwassenen met lees- en spelproblemen. De praktijk was aangesloten bij Stichting Taalhulp. Zij heeft ook gewerkt aan de ontwikkeling van het taalinstrument STAP, waarmee je stoornissen in de mondelinge taal van kinderen kunt vaststellen. Verder heeft Jeannette taaltests gemaakt en oefenmateriaal om het leren van taal op school makkelijker en aantrekkelijker te maken. De Kindertaalkalender is van haar hand.

Liesbeth van der Zijden is linguïst en deed na een bachelor algemene taalwetenschappen (UvA) de master taalstoornissen (VU). Daarvóór werkte zij als bedrijfsopleider, gezondheidsvoorlichter en marketeer en heeft zij materialen voor laaggeletterden ontwikkeld. Liesbeth is moeder van een zoon met autisme en ervaringsdeskundige als het gaat om ‘moeilijk taalgebruik’.

Ons bestuur

Chris Tetteroo (voorzitter) is directeur op het VierTaal College Amsterdam: een middelbare school voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of ernstig gehoorprobleem. Chris vindt het belangrijk dat informatie van bijvoorbeeld de overheid voor alle mensen toegankelijk is. Ook moet iedereen plezier aan boeken kunnen beleven. Chris wil met Stichting Makkelijk Lezen bereiken dat geschreven taal voor iedereen begrijpelijk wordt.

Maria Evers (penningmeester) verzorgt vanuit FASE (Financiële Administratie Service Evers) de financiële administratie voor bedrijven én Stichting Makkelijk Lezen.

Jan de Jong (bestuurslid) is universitair docent (Psycholinguistiek en Taalpathologie, UvA). Jans onderzoek concentreert zich op taalstoornissen bij kinderen en op de relatie taalstoornis-tweetaligheid.

Lot Knoop (bestuurslid) is redactiespecialist bij het Informatiecentrum Burgers van het CAK, eerder het Zorginstituut. Daarvoor werkte zij bij KWF Kankerbestrijding, overheden en in de zorg als (online) communicatieprofessional. Lot gelooft dat gewone taal voor een brede doelgroep nodig is; een overtuiging die zij graag inzet op het werkgebied van de stichting.

René Appel (erelid en oud-voorzitter) houdt zich sinds hij zich kan herinneren bezig met taal en boeken. Dus met lezen. Hij studeerde Algemene Taalwetenschap en vervulde sinds 1980 aan de Universiteit van Amsterdam de functie van universitair hoofddocent en (tot oktober 2003) bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal. Daarnaast was en is hij schrijver van thrillers, waarmee hij tweemaal de Gouden Strop won, de prijs voor de beste Nederlandstalige misdaadroman.

Site ontwerp: Papermaker Sneek