Keurmerk Makkelijk LezenKeurmerk Gewone TaalKenmerken makkelijk lezenTips makkelijk schrijvenOver onsNieuwsBoeken met ML-keurmerkUitgangspunten ML-keurmerkKeurmerk Gewone Taal

Het keurmerk Gewone Taal wordt toegekend aan informatieve teksten die voldoen aan de criteria van de Stichting Makkelijk Lezen. Het keurmerk Gewone Taal betekent dat de folder, brochure, vragenlijst of website goed te lezen en te begrijpen is voor iedereen..

Opdrachtgevers keurmerk

Banken/verzekeraars: ABNAMRO, Rabobank, Menzis, Univé, VGZ
(Semi)overheden: ministeries (VWS, OCW, AZ, Justitie), Gemeente Twenterand, Postbus 51, GVB Amsterdam, UWV/CWI, TNO, Pro Demos
Zorg: ZorgkeuzeLab, PATIENT+, IJsselmeer Ziekenhuizen, GGD Den Haag, Jeugdzorg Utrecht
Overig: iScreen testen, Nederlands Bijbelgenootschap

Zo laat u een tekst door de stichting beoordelen:

  1. U mailt de te beoordelen tekst(en) in een Word-bestand naar: teksten@stichtingmakkelijklezen.nl
  2. De tekst wordt beoordeeld aan de hand van 30 criteria. Opmerkingen en concrete suggesties voor verbeteringen komen in de tekst zelf. Ons rapport geeft duidelijk aan wat er anders moet en hoe het anders zou kunnen.
  3. Als de tekst aan de eisen voldoet, wordt het keurmerk Gewone Taal toegekend. Voldoet de tekst niet aan de criteria dan kunt u met ons rapport de tekst aanpassen. Daarna kunt u de tekst voor een tweede beoordeling opsturen.
  4. Voldoet de gewijzigde tekst dan wel aan de eisen, dan krijgt de tekst alsnog het keurmerk. Wij moeten wel altijd de definitieve tekst zien, voordat het keurmerk gebruikt mag worden.

Het (digitale) keurmerk

Na het toekennen van het keurmerk krijgt u het keurmerk Gewone Taal als digitaal bestand. Dit keurmerk mag alleen voor de goedgekeurde publicatie worden gebruikt. Voor een volgende ongewijzigde druk van de folder / tekst mag u het keurmerk ook gebruiken. Over gewijzigde versies moet u altijd eerst overleggen met de stichting.

Tijd voor de beoordeling

Voor een eerste beoordeling nemen wij meestal 2 weken de tijd. Als u weet wanneer de tekst wordt aangeleverd, reserveren wij tijd. Een beoordeling is dan vaak binnen enkele dagen na ontvangst klaar. Ditzelfde geldt voor een tweede beoordeling.

Kosten

De kosten voor het beoordelen van teksten kunt u bij de stichting opvragen.

Offerte en bevestiging

U krijgt een offerte als u (liefst digitaal) een tekst instuurt. Als u akkoord gaat met de offerte (een e-mail is genoeg), krijgt u een opdrachtbevestiging.

Site ontwerp: Papermaker Sneek