Nieuwe boekenKeurmerk Makkelijk LezenKeurmerk Gewone TaalKenmerken makkelijk lezenTips makkelijk schrijvenVeelgestelde vragen ActueelFilmsVeelgestelde vragen

Informatie over de keurmerken Makkelijk Lezen en Gewone Taal

Hoe verloopt een beoordeling?
De tekst wordt beoordeeld op 30 criteria.
Als de tekst aan de eisen voldoet, dan wordt het keurmerk toegekend.
U krijgt van elke beoordeling een rapport.
Als een tekst niet aan de eisen voldoet, dan kunt u dat rapport gebruiken om de tekst te verbeteren. In het rapport staan concrete adviezen om de tekst te verbeteren.
Na verbetering kunt u de tekst voor een tweede beoordeling insturen.

Hoe moet een tekst worden aangeleverd?
De tekst kan het best als Word-bestand worden gemaild.
Wij kunnen daar gemakkelijk opmerkingen (adviezen) in zetten.
De stichting moet de tekst altijd in z'n definitieve vorm zien, voordat het keurmerk kan worden toegekend.

Als het keurmerk is toegekend, hoe kom ik dan aan het logo?
Als een tekst is goedgekeurd, krijgt u het keurmerk in digitale vorm toegestuurd.
Dat keurmerk mag alleen voor de goedgekeurde tekst gebruikt worden.
Voor een volgende (ongewijzigde) druk mag u het keurmerk weer gebruiken.
Voor een gewijzigde versie moet eerst overlegd worden met Stichting Makkelijk Lezen.

Hoe lang duurt een beoordeling?
De tijd die nodig is voor een eerste beoordeling is ongeveer twee weken.
Als u van tevoren weet wanneer u de tekst gaat insturen, kan er tijd voor u worden gereserveerd.
De beoordeling kan dan binnen een paar dagen klaar zijn.
Hetzelfde geldt voor een tweede beoordeling.

Wat kost een beoordeling?
De kosten voor het beoordelen van een tekst kunt u bij ons aanvragen.

Krijg ik een offerte en een bevestiging?
U krijgt altijd een offerte als u een tekst instuurt.
Als u akkoord gaat met de offerte (een e-mail sturen is genoeg), krijgt u een bevestiging van de opdracht. Als u niet akkoord gaat, verwijderen wij de toegestuurde bestanden.

Worden teksten en beoordelingen bewaard?
Stichting Makkelijk Lezen houdt een archief bij van goedgekeurde teksten. Dit archief is niet toegankelijk voor derden.

Site ontwerp: Papermaker Sneek