Keurmerk Makkelijk LezenKeurmerk Gewone TaalKenmerken makkelijk lezenTips makkelijk schrijvenOver onsNieuwsBoeken met ML-keurmerkUitgangspunten ML-keurmerkCriteria

Waar let Stichting Makkelijk Lezen op bij het toekennen van keurmerk Gewone Taal of keurmerk Makkelijk Lezen?

Een tekst moet zo eenvoudig zijn dat de doelgroep er geen moeite mee heeft. De beoordelaars kijken naar 30 kenmerken (criteria) als zij een tekst keuren.

Tekstkenmerken

• een goede opbouw van de inhoud
• een duidelijke boodschap
• zaken die bij elkaar horen, staan bij elkaar
• een goede indeling
• samenvatting van belangrijke informatie
• juiste interpunctie

Zinskenmerken

• eenvoudige zinsstructuren (bijvoorbeeld weinig onderschikkingen, geen tangconstructies)
• gemiddeld minder dan 12 woorden per zin
• weinig figuurlijk taalgebruik (in een notendop)
• weinig verwijswoorden (het, hem, die)

Woordkenmerken

• niet meer dan 4% moeilijke woorden
Moeilijk zijn:
• leenwoorden (management)
• woorden met een dubbele betekenis (beurs)
• woorden die niet vaak voorkomen (aanstonds,gaarne)
• vaktaalwoorden (haakse slijper, jurisprudentie)
• schrijftaalwoorden (aangezien, verschaffen)
• woorden met veel medeklinkers na elkaar(angstschreeuw)
• afkortingen

Kenmerken van duidelijke vormgeving

• de hoeveelheid tekst past bij het formaat
• voldoende wit om de tekst heen
• om de 10 à 15 regels een witregel
• illustraties verduidelijken de tekst
• kaders om belangrijke informatie te presenteren
• voldoende contrast tussen papier en letterkleur

Kenmerken van duidelijke typografie

• lettertype: duidelijke letter, font 10 – 14
• regelafstand anderhalf
• links uitgelijnd
• minder dan 12 woorden per regel
• minder dan 15 regels per alinea

Site ontwerp: Papermaker Sneek