Nieuwe boekenKeurmerk Makkelijk LezenKeurmerk Gewone TaalKenmerken makkelijk lezenTips makkelijk schrijvenActueelOver onsActueel


Vervolg aanpak laaggeletterdheid: extra geld, nieuwe ambities

Het kabinet trekt voor de periode 2020-2024 € 425 miljoen uit om meer te doen aan laaggeletterdheid. Veel méér dan tussen 2015 en 2019. Een van de nieuwe ambities is om meer kinderen te bereiken en meer mensen met Nederlands als moedertaal. Ook komt er geld om mensen te leren omgaan met een computer of smartphone. (maart 2019)
Lees de kabinetsplannen en de ministersbrief aan de Tweede Kamer


Meeting Gebruiker Centraal: Hoe bereik je laaggeletterden online?

Het is weer nieuws: een flink deel van de Nederlandse bevolking leest en schrijft moeizaam en is digitaal minder vaardig. Hoe als overheid deze mensen online bedienen? Daarover ging de Gebruiker Centraal-middag van 18 februari jl. Stichting Makkelijk Lezen ontving op het VierTaal College Amsterdam een gymzaal vol deelnemers en was met buro Netrex en TNO spreker. Gebruiker Centraal laat pioniers kennis delen met professionals die voor de overheid werken. (februari 2016)
Lees de cases over laaggeletterden en online dienstverlening


Rekenkamer: beleid laaggeletterden eenzijdig en te bescheiden

De Rekenkamer onderzocht het rijksbeleid voor laaggeletterden. Conclusie: de inzet is te bescheiden en richt zich eenzijdig op taalbeheersing. Dat doet geen recht aan de omvang en diversiteit van de groep. Het rijk rekent al jaren met 1,3 miljoen zwakke lezers maar vergat daarbij de ouderen. De Rekenmaker telt nu 2,5 miljoen laaggeletterden en wijst in zijn rapport op de onderlinge verschillen. (2016)
Lees rapport van Alg. Rekenkamer (rapport) en artikel in Volkskrant


Meeting Gebruiker Centraal: Hoe bereik je laaggeletterden online?

Het is weer nieuws: een flink deel van de Nederlandse bevolking leest en schrijft moeizaam en is digitaal minder vaardig. Hoe als overheid deze mensen online bedienen? Daarover ging de Gebruiker Centraal-middag van 18 februari jl. Stichting Makkelijk Lezen ontving op het VierTaal College Amsterdam een gymzaal vol deelnemers en was met buro Netrex en TNO spreker. Gebruiker Centraal laat pioniers kennis delen met professionals die voor de overheid werken. (februari 2016)
Lees de cases over laaggeletterden en online dienstverlening


Schrijfcriteria wetenschappelijk en praktisch bekeken in MeerWaarde-project

Laten bekende criteria en schrijfadviezen zich wetenschappelijk onderbouwen? Stichting Makkelijk Lezen en Universiteit Utrecht (UU) namen dit onder de loep. Hun ervaringen zijn te lezen in de NWO-publicatie 'Wetenschappelijk onderzoek naar leesbaarheid- een praktisch perspectief'. (december 2015)
Lees meer over dit onderzoek met inbreng vanuit de praktijk


Nieuwe website over evidence-based schrijfadviezen

Het Alfa-MeerWaarde-project van Universiteit Utrecht en Stichting Makkelijk Lezen heeft een praktische UU-website opgeleverd voor (vooral) schrijvers: Van onderzoek naar schrijfadvies. De website geeft evidence-based schrijfadviezen voor negaties, verwijzingen en zaken als lettergrootte en regelafstand. In het onderzoek is gekeken naar begrip, verwerking en waardering van tekst. (januari 2016)
Lees de UU-website met wetenschappelijke schrijfadviezen


Standaardbrieven: van keurmerk naar schrijfleidraad

Veel organisaties versturen 'standaardbrieven'. Ook het VierTaal College Amsterdam, een school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2) en een echte 'taalschool'. De directie vond dat de communicatie met ouders een keuring met adviezen verdiende. Stichting Makkelijk Lezen gaf 10 standaardbrieven daarna het keurmerk Gewone Taal én maakte '10 geboden' voor briefschrijvers.
Lees over dit schoolproject voor begrijpelijke oudercommunicatie


Nieuwsbrief NWO-programma Begrijpelijke Taal

Brochures, offertes en voorwaarden zijn vaak nodeloos ingewikkeld. Het NWO-programma Begrijpelijke taal draait om onderzoek naar factoren die de begrijpelijkheid van taal beïnvloeden. Inmiddels zijn er 9 projecten gefinancierd, allemaal opgezet met maatschappelijke instellingen en bedrijven zodat resultaten direct toepasbaar zijn. (januari 2016; eerdere edities in 2015 en 2014)
Lees de nieuwsbrief Begrijpelijke Taal van NWO


Hoe bijbelteksten begrijpelijk maken voor moderne lezers

De 'Bijbel in Gewone Taal' is een enorm hertaalproject geweest en Stichting Makkelijk Lezen keurde de teksten allemaal. Wat kwam er kijken bij de tekstbewerkingen voor deze bijbel, die 1 oktober 2014 gepresenteerd werd aan koning Willem-Alexander? (januari 2015)
Lees het interview met Helene Bakker


Site ontwerp: Papermaker Sneek